Derfor bliver matematik svært omkring 3. eller 4. klasse

Kunne dit barn godt trænge til lidt ekstra matematik træning?

Matematik er et fag som ofte deler vandene. Der er dem, som elsker det og ser det som sjove logiske udfordringer, og så er der dem, som bestemt IKKE ser det som sjove små logiske udfordringer. Når matematik er svært, er det ofte sådan, at de elever, som synes det er svært giver op. Men det er ikke kun eleverne, som giver op, det er også deres forældre.

Min erfaring som lærer er, at det på en måde er blevet i orden, at matematik er et fag, man bare kan være dårlig til. Skidt pyt. Sådan er det. Det er alment accepteret, at befolkningen er delt i to dem, som kan og dem, som ikke kan. Tænk enegang, hvis det også var sådan med læsning eller skrivning…

Men sådan er det ikke med læsning og skrivning, det ved vi godt at ALLE skal kunne, og alle er også enige om, at alle kan lære det. Og blive fantastiske til det. Jeg er sikker på, at det hænger ligesådan sammen med matematik. Men det kræver træning. Ligesom med læsning kræver det daglig træning.

Derfor bliver matematik ofte svært omkring 3. eller 4. klasse

Matematik bliver ofte rigtig svært omkring 3. eller 4. klasse, det er nemlig her alt det grundlæggende er på plads, og opgaverne bliver mere problemløsningsorienterede. Ofte får man også en bog og et kladdehæfte i stedet for en blød bog, man kan fylde ud. Når opgaverne bliver mere problemløsningsorienterede sætter det eleverne på en ny opgave, nemlig at regne ud, hvilken matematik de skal bruge i de forskellige opgaver. Og det er altså ikke let. Slet ikke når de forskellige oplysninger ofte står rundt omkring på siderne, fx som en del af billederne. Opgaverne er også ofte maskeret som små historier med en masse informationer som eleverne skal sortere fra for at finde ind til problemet. Det er svært. Opgaverne sætter elevernes kreativitet, selvstændighed og kritiske tænkning på prøve.

Når de så har fundet ud af, hvad det er man skal gøre, opstår næste problem. Matematikken. Så skal man plusse, minusse, dividere, gange, regne procenter eller brøker, finde arealer, rumfang og omkredse.

Hvis det grundlæggende matematik ikke er på plads er det ekstra svært

Forestil dig, at du synes det var svært at regne opgaven ud. For det er svært, det vil næsten alle elever i en klasse synes, og det er også det, der er meningen med opgaverne, nemlig at eleverne skal bruge deres matematikfaglige hjerner. Så regnede du ud, hvad man skulle. Jubi. Men så skal man plusse, og så har du ikke fået automatiseret (det vil sige lært udenad) de små plusstykker, og du skal så igang med at tælle på fingre eller noget andet besværligt. Det som skulle være nemt, altså at plusse, er bare ikke nemt for alle elever, og derfor tager det dem uendelig lang tid at blive færdige med opgaverne. Ofte kræver de også en masse hjælp for at blive færdige, og så er resultatet altså ikke en følelse af succes, men mere en følelse af ikke at vide, hvordan man klarede det, og ikke at kunne klare det igen. Når man oplever det rigtig mange gange så bliver tilgangen til opgaverne præget af erfaringen om, at man jo alligevel ikke kan finde ud af det. Det der betyder noget er, at eleven klarer det selv, og det er det du skal hjælpe dit barn til.

Vil du have min hjælp? Skriv til mig og book et møde eller et telefonopkald

Sådan kan dit barn træne matematik og få hurtige synlige resultater

Det kræver ikke ret meget, men det kræver mange gentagelser og en god rutine. Nedenfor kommer jeg med nogle forslag til, hvad dit barn skal lave dagligt for at få hurtige synlige resultater. Desværre er det sådan i mange børns tilfælde at matematikken er forbundet med en masse fiasko og 20 minutters daglig træning er derfor næsten umulig, fordi alle opgaverne er for svære og for dumme og for forbundet med for mange negative følelser. Hvis det er tilfældet hjemme hos dig kan det være i skal starte med God i Skolens lektiekursus, som guider dig til, hvordan i får skabt positive og gode lektierutiner.

20 minutters daglig træning

Denne guide er lavet til børn i indskolingen og på mellemtrinnet. Inden du går igang så overvej hvilket niveau der passer dit barn bedst. Hvis du har svært ved at finde ud af det så vil jeg gerne hjælpe, send mig en besked.

Den daglige træning skal have fokus på gentagelser og på det basale. Der skal altså ikke som sådan læres nyt. Tænk på det som læsning. Træn tabeller, sørg for at 1-10 tabellen bliver automatiseret, det vil sige, at dit barn kan dem udenad uden at stoppe op og lægge sammen i hoved eller tælle på fingre eller noget andet. Træn de små plus- og minusstykker 0-20. Det vil sige at lægge alle tallene fra 0-20 sammen på forskellig vis fx 1+13, 6+8,+17+15 ovs. Det samme gøres med minusstykkerne. Når den grundlæggen talforståelse er etableret bliver matematik nemmere for så kan dit barn begynde at fokusere på problemløsningen. Jeg sammenligner det med at stave sig igennem en tekst og så kunne læse en tekst godt og fokusere på historien.

Har du brug for hjælp til at få tilrettelagt et matematikløft program for dit barn? Jeg vil gerne hjælpe. Med udgangspunkt i dit barns udfordringer kan jeg sammensætte et fagligt program som tager 4 uger. Læs mere her.

Maria Baldus

God i Skolen