Støt dit Skolebarn: Læs et uddrag

Oplever du at det er svært for lærerene at motivere dit barn i skolen?

Rigtig mange forældre oplever at læreren har svært ved at motivere deres børn i skolen, og måske er det også svært for forældrene at motivere samme børn hjemme. Det er der en grund til, og det har jeg skrevet en bog om. Den hedder “Støt dit Skolebarn” og kan købes her. Den er skrevet til forældre som ønsker at give deres børn den bedste støtte hjemmefra, den støtte som gør at deres børn bedst kan møde skoles krav og trives i timerne. Her kan du læse et uddrag af Støt dit Skolebarn. 

Elever, der mangler ”God i skolen-genet”,
bliver fanget i modstand

For de børn, som knokler med at acceptere, at i skolen bestemmer

man ikke selv, i skolen skal der arbejdes hårdt, og at det ofte kan
være svært og kedeligt at lære nyt, er det svært at gå i skole. Når
man som barn og elev kæmper med skolens krav, er det ikke, fordi
man er på tværs eller bare ikke vil, det er, fordi der er noget, som
man ikke har lært, noget som nogle af de andre børn har lært. Det

er, fordi nogle børn bliver fanget i følelser af modstand, og de følel-
ser holder dem tilbage, både tilbage fra at arbejde med opgaverne,

og derfor tilbage fra at lære noget. Følelser af modstand kan for
eksempel være, vrede, ked af dethed, opgivenhed, diskussionslyst,
en pludselig tissetrang, ønsker om at udskyde, forslag til alternative
opgaver og den slags.
For nogle elever opstår en af disse eller andre lignende følelser, når
læreren præsenterer en opgave som virker uoverkommelig, enten
fordi den er svær eller kedelig eller ikke lige det, som eleven havde

lyst til. Det sker ikke særlig ofte, at lærerne i skolen tilpasser opga-
ver til elevernes følelser af modstand. Det, som ofte sker, er, at ele-
ven ikke får lavet opgaven. Når det sker, kommer desværre herefter

følelserne af at være bagefter, ikke at kunne finde ud af noget, være
dårlig til at gå i skolen, ect. Når en elev har oplevet denne spiral
mange gange, kan det ende med, at hun for fremtiden ofte giver op
på forhånd. Og det er rigtig ærgerligt.

Når et barn mister troen på sig selv og egne evner i skolen og kom-
mer bagud, oplever hun en masse nederlag. Hun erfarer gang på

gang, at hun ikke rigtigt kan finde ud af opgaverne, kravene og reg-
lerne i klassen eller skolen i det hele taget. Og det påvirker hendes

holdning til skolen, undervisningen, opgaverne og læreren. Derfor
er det simpelthen så vigtigt for dit barns skoleglæde, at du hjælper

hende til at overkomme den modstand, hun kan føle, når hun bli-
ver præsenteret med et krav, hun ikke kan leve op til.

Men hvad betyder det, at dit barn bliver fanget i modstand? Det
er et godt spørgsmål, som jeg har lyst til at forklare ved at bruge det
eksempel, jeg altid bruger på forældremøder.

Hvordan ville du reagere, hvis der kom en og bad dig løbe ma-
raton NU? Jeg ved, hvordan jeg ville reagere. Jeg ville opleve alle

de følelser af modstand beskrevet ovenfor. Jeg ville først blive sur,
så ville jeg græde, så ville jeg argumentere, komme med alle de på-
stande, som bevidnede, at jeg ikke kunne, og til sidst ville jeg prøve
at udskyde, og hvis intet virkede, ville jeg pure nægte.
Det er det samme, som sker i de børn, som oplever at blive fanget i
modstand i skolen. De bliver stillet overfor en opgave, som de ikke
har erfaring med at kunne klare. Med det mener jeg, at hvis jeg var
superløber, sådan en som løb maraton hvert år, eller måske hver
måned, ville jeg nok ikke modsætte mig opgaven så meget, måske

ville jeg endda tage imod udfordringen med ønsket om at slå en
personlig rekord eller noget lignende. Det ville jeg kunne, fordi jeg
havde erfaringer med at løbe maraton, jeg vidste, at jeg kunne.
Det samme gælder i skolen. Du skal med værktøjerne i denne bog
klæde dit barn på til at kunne løse de opgaver, som lige nu synes
uoverkommelige. Men ligesom med et maraton kræver det en plan,
og din plan er denne bog, og så kræver det en stærk mentor, eller
løbemakker om man vil, og det er dig, du er dit barns styrke og
cheerleader. Og så kræver det selvfølgelig tid. Man skal starte småt
ud og hele tiden bygge på.

Hvis du skulle have lyst til at læse Støt dit skolebarn kan bogen bestilles her. 

 

Maria Baldus

God i Skolen