Skal din teenager til 9.klasses eksamen?

En forældreguide til eksamenslæsning

En del af 9.klasses eksamen er uden hjælpemidler, det vil sige at man ikke må have andet end skrive redskaber med. Der er både en dansk del og en matematik del som er sådan. Dansk delen er diktat og en læseprøve og matematikdelen hedder færdighedsregning. De to prøver tester elevernes paratviden eller grundviden kan man sige. Opgaverne er ikke lige så svære som den del af eksamen, hvor computer noter, formelsamlinger og så videre må medbringes, men alligevel er den udfordrende for de fleste elever, netop fordi den er helt uden hjælpe midler og uden mulighed for at spørge om hjælp, hvis der skulle opstå problemer.

Tal med din teenager om eksamen god tid før den sker

Det er ved at være tid til de skrigtlige prøver, de ligger altid lige efter 1. maj. Når en elev skal til eksamen er det en rigtig god ide at tale grundigt om hjemme, hvad det betyder at gå til eksamen. Det kan også være en god ide at dele dine forventninger til resultatet og måske endda hjælpe din teenager sætte et mål.

Det er desværre min erfaring fra min egen undervisning af netop 9. klasses elever, at der hersker en form for ligegyldig stemning, når det gælder eksamen. Det skyldes nok, at man som 9. klasseselev allerede har søgt ind på den ungdomsuddannelse, man ønsker. Teenagerne kan derfor godt komme til at synes at eksamen er lige meget og at karakteren da er ligegyldig. Og det er den altså ikke, det er derfor det er en god ide at tale om eksamen inden eksamen. Her kommer nogle tip til, hvad i kan tale om:

   • Gør det klart, at du forventer din teenager skal klare sig godt, selvfølgelig i forhold til hans eller hendes niveau.
   • Tal om at eksamen fortsætter hele livet. Der er mange gange man skal præstere noget, i gymnasiet, på universitet, sportsklubber, jobsamtaler og senere arbejde. 9. klasses eksamen er en fantastisk mulighed for at øve sig i at gå til eksamen.
   • Gør det klart, at du forventer der skal læses til eksamen, hver dag fra nu af. Jeg kommer længere nede med tips til hvordan.
   • Hjælp din teenager sætte et mål. Det kan være et bestemt gennemsnit som mål, eller nogle bestemte karakterer i bestemte fag eller noget tredje. Det kan være en god ide at give en belønning når målet er nået. Det er nemlig altid motiverende at have noget at arbejde henimod.

Har du brug for hjælp til at sætte mål for din teenager, og vil du gerne have en lærers syn på sagen? Så kan jeg hjælpe dig – kontakt mig på maria@godiskolen.dk eller via min brevkasse her

Læg en eksamenslæsningsplan – og hold den

Eksamenslæsning falder desværre hvert år sammen med forsommeren og det gør det ekstra svært at blive siddende med næsen i skolebøgerne, derfor har din teenager særligt brug for dig. Du skal sammen med din teenager lægge en plan for eksamenslæsningen og hjælpe ham eller hende holde den. Sådan lægger du en eksamenslæsningsplan.

    • Brug minimum 60 minutter dagligt på eksamenslæsning fra nu af. Afsæt et tidspunkt, hvor din teenager kan læse til eksamen. Det skal aller helst være samme tidspunkt hver dag, det giver rutine og rutiner er gode når nye vaner skal ind i hverdagen. Jeg har oplevet at en time enten før eller efter aftensmaden er et godt tidspunkt.
    • Læs gerne op på to fag af gangen, det vil sige når nu de skriftlige eksamener nærmer sig, er det en god ide at bruge 30 min på dansk og 30 min på matematik.
    • Fokuser kun på det eller de fag, som er de næste i rækken.
    • Tal med din teenager om, hvilke emner der kræver mest øvelse.
    • Hjæp din teenager overholde de 60 minutters læsning dagligt, han eller hun har brug for din hjælp til at holde sig fokuseret og motiveret.

Skal jeg hjælpe dig lave en plan for din teenagers eksamenslæsning? Kontakt mig på maria@godiskolen.dk og hør nærmere.

Gode steder at finde træningsopgaver også online

Når der skal læses til eksamen, er man nødt til at lave nogle opgaver. For det er jo netop opgaver man skal til eksamen i, særligt når vi taler om skriftlig dansk og matematik. En rigtig god måde at forberede sig på, er ved at lave gamle eksamenssæt. Få eventuelt din teenager til at spørge læreren om gamle stileoplæg, problemregninger eller færdighedsregninger. Men der er også gode steder at finde opgaver online. De fleste danske skoleelever har adgang til disse via. deres uni-login, men hvis ikke kan i måske få lov at få en gratis prøveperiode.

     • Matematikfessor her ligger matematikopgaver, i alle emner og til alle klassetrin. En god måde at læse op er ved at klikke på træning og testdigselv. Så vælger du 9. klasse og så kommer alle de emner frem, som man skal kunne i 9.klasse.
     • Clioonline ( her kan man få en gratis prøveperiode). Her kan man arbejde med dansk grammatik.
     • Læs en tekster sammen. Læseprøven i dansk, handler om at kunne skimme tekster, og stadig få en forståelse for, hvad den handler om. Læs selv en artikel grundigt, det er lige meget hvilken. Bed din teenager om at læse samme artikel og stil så spørgsmål til teksten.

Hvis du har spørgsmål, er nysgerrig på hvordan God i Skolen måske kan hjælpe dig og din teenager, kan du læse mere her, og se hvad God i Skolen tilbyder her.

Jeg vil gerne hjælpe dig, lægge en plan for din teenagers eksamenslæsning, samt tage en snak med ham eller hende om, hvad hans eller hendes mål med eksamen er. For mere information send mig en mail på maria@godiskolen.dk

Maria Baldus

God i Skolen