Lektielæsning: Ender det med skrig og skrål?

Frygter du lektielæsning? Måske har dig og dit barn bare forskellige opfattelser af, hvordan det skal foregå.

Måske kender i situationen. Det er aften eller eftermiddag og i skal igang med lektielæsning. Stemningen i hjemmet forvandler sig fra hyggeligt til frygteligt på et øjeblik.

Bogen hives frem og det går egentlig meget godt, når i først har fundet ud af, hvad det er der skal laves. Men så kalder sønnike og siger, at der er en opgave han ikke kan finde ud af. Du hjælper, det bedste du kan og han svarer med “sådan siger min lærer ikke man skal gøre det” eller “sådan gjorde vi ikke i skolen” eller endnu værre “Neeeeej far, det er ikke sådan”

Når du så på bedste pædagogiske vis, forsøger at spørge, hvordan læreren så siger, det skal gøres kan sønnike ikke rigtig huske det. Og hvordan kommer man så videre?

Lektielæsningen er et problem. Som forældre kan du komme til at gøre situationen værre uden at ville det. Men du kan også være med til at støtte dit barn på en måde så I ikke kommer op og skændes.

Har du brug for hjælp til at få lektielæsningen til at fungere – skriv mig en mail.

Noget af det, som oftest giver problemer er nemlig, når du som forældre skal hjælpe med opgaverne.  Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan dit barn forstår hjælp, og hvordan du forstår hjælp. Det er altså ofte vigtigt at lave aftaler om hjælp.

To forskellige opfattelser af hjælp.

Da jeg opdagede, at der fandtes i hvertfald to forskellige opfattelser af hjælp, ændrede det min måde at gå til konflikter, mine elever i mellem, på.

Jeg vil bruge et eksempel fra min lærertid, som viser, hvor vigtigt det er at afstemme forventninger inden man går igang.

To elever skal arbejde sammen. Det er en dreng og en pige. De skal løse nogle opgaver i deres arbejdsbog og har fået til opgave at hjælpe hinanden i makkerpar. Efter ca. 10 min er de tydeligt oppe og skændes, og jeg går ned for at hjælpe. Pigen er sur, for hun synes ikke drengen gider arbejde sammen med hende, hun synes ikke han hjælper. Drengen er rasende over den anklage, for han synes i høj grad at han arbejder sammen og hjælper.

Da jeg taler med dem om det, går det op for mig, at deres opfattelse af hjælp og samarbejde er vidt forskellig. Hun synes, at samarbejde er, når man sidder sammen og laver opgaverne i samme tempo, og taler om dem udervejs. Skriver dem samtidig og bruger samme metode til at komme frem til svaret. For hendes skyld, ville det være godt, hvis man skiftes til at løse opgaverne.

Hans opfattelse af samarbejde og hjælp er, at man sidder ved siden af hinanden og laver sine egne opgaver i sit eget tempo, og på sin egen måde. Hvis der er brug for hjælp eller inspiration, kan man spørge sidemanden som så velvilligt hjælper.

De var nødt til at aftale på forhånd, hvilken form for samarbejde de skulle have. Ellers var det umuligt for dem at arbejde sammen.

Lav gode afteler med dit barn inden lektielæsning

Det er det samme, når du skal hjælpe dit barn med lektierne. I er nødt til først og fremmest at aftale, hvilken form for hjælp du giver. Her er det dig der bestemmer, for du er den voksne. Mange børn forventer lige som pigen i eksemplet, at deres forældre sidder sammen med dem og løser opgaverne. Forældren og barnet samarbejder, og forældren fungerer som en slags guide. Denne form for lektielæsning er rigtig behagelig for barnet, men det er langt fra den model, der er til at foretrække.

Forældre  derimod tænker ofte at lektielæsningen er sådan, at barnet sidder et sted i hjemmet og forsøger at løse opgaverne selv. Hvis der opstår et problem, kommer mor eller far og ser på det, og går igen tilbage til det de var igang med.

Uden aftaler for lektielæsningen kan der let opstå et problem, hvor barnet bliver frustreret over ikke at få den hjælp de synes de skal have, og forældrene føler sig magtesløse over for lektierne. Så begynder råberriet og dørene smækker.

Det er som sagt vigtigt at aftale, hvordan du hjælper, og hvordan du forventer lektielæsningen skal foregå.

Har du brug for hjælp til at få dit barn til at arbejde selvstændigt med lektierne – skriv mig en besked eller ring på 50871603.

Vil du gerne have gode tilbud og vide mere om hvordan du støtter dit barn i skolen så tilmeld dig mit nyhedsbrev. 

Vil du læse mere om hvad jeg tilbyder og står for kan det læses her og her

Maria Baldus 

God i skolen