Derfor skal dit barn især høre efter i starten af timen

Hører dit barn særligt efter i starten af timen?

Det vigtigste tidspunkt er starten af timen og det er her dit barn især skal høre efter. Det er her han eller hun skal være særligt opmærksom. For det er her læreren fortæller, hvad der skal ske, hvilke opgaver der skal laves, hvordan de laves, og hvad det er meningen, eleverne skal lære.

Desværre fortæller min erfaring mig at der er rigtig mange elever, som ikke er særligt opmærksomme i starten af timen. Og det kan være grunden til, de ikke får det ud af timen som de burde eller kunne.

Og det er lige netop det, der er problemet.

Får dit barn det ud af timen som de burde eller kunne?

Ikke at høre efter i staren af timen skaber forvirring for dit barn

Der kan være mange grunde til, at elever ikke er opmærksomme og hører efter i starten af timen. Nogle af dem kan læses her.

  • Ikke at høre efter i starten af timen svarer til, ikke at se starten på en film – hvis man ikke ser starten på filmen skal man bruge ekstra energi på at finde ud af, hvad den handler om.
  • Ikke at høre efter i starten af timen svarer til at springe de første sider over i en brugsanvisning fra IKEA – så bliver det rigtig svært at samle skabet.
  • Ikke at høre efter i starten af timen svarer til, at komme for sent til et møde og ikke høre dagsordenen.

Fælles for ovenstående eksempler er, at man skal bruge ekstra energi på at regne ud, hvad der sker, hvad man skal, hvad meningen er – det er det samme for dit barn i skolen.

Det er vigtigt at høre meningen med timen ellers ved man ikke hvad man arbejder hen imod.

Læreren har altid et mål med timen, noget eleverne skal lære eller øve sig på at blive bedre til. Hvis dit barn er for optaget af noget andet, eller ikke evner at lytte på en besked længe af gangen får han eller hun ikke fat i målet og meningen. Og det bliver svært at arbejde med opgaverne, for hvad arbejder man for?

De første 10 minutter af timen er de vigtigste. Det kan være mange forskellige ting som udfordrer dit barn. Måske manglende opmærksomhed, en modstand mod at knokle med noget som er svært, dårlig selvværd, manglende selvdisciplin, eleven er ikke i stand til at lytte til en besked, eleven har rod i sine ting eller mange andre.

Er dit barn særligt opmærksom i starten af timen?

Ps: og så kan man da sidde og tænke, nåh ja læreren forklarer det vel bare igen. Men det er at ville styre læreren og det kan man ikke. Men du kan styre dit barn og sørge for at han eller hun er særligt opmærksom i starten af timen.

Har dit barn brug for hjælp til at være særligt opmærksom i starten af timen?

Skriv en mail lige her og fortæl mig om dit barn, så vil jeg give gode råd til at komme videre. Du er også velkommen til at sende en sms og jeg vil ringe dig op

 

Maria baldus

God i skolen