Kategori: Blog

1895 kr. kan ændre dit barns skolegang for altid

Er du forælder til et barn, som mangler skoleglæde, motivation, troen på sig selv?

Ja tak! Tilmeld dig her

Når et barn mister skoleglæden, motivationen og troen på sig selv gør det ondt. Det gør ondt på barnet selv og på forældrene, men det gør også ondt på fagligheden. Og når det begynder at gå ud over fagligheden, går det igen ud over selvtilliden og motivationen.

Læs videre

Forberedelse til 0. klasse – at sidde stille

Kan dit barn sidde stille og koncentrere sig 12 minutter ad gangen?

En stor og vigtig del af at starte i skole er at kunne sidde stille og modtage beskeder, lytte til dem og handle efter dem. Det er svært. De fleste forældre kan komme til at tage det forgivet, at deres børn kan netop dette. At det automatisk sker. Når børnehaven nu har sagt, at Viktor er skolemoden, så kan han også alt det som man skal kunne i 0. klasse.

Men det er langt fra sikkert.

Læs videre

Skal dit børnhavebarn starte i 0.klasse?

For rigtig mange børnehavebørn er børnehaven ved at slutte og noget nyt er ved at begynde. Skolen. Skal dit barn begynde i 0.klasse efter sommerferien? Hvis ja er der her gode tips til, hvordan du bedst støtter op om overgangen fra børnehave til skole. Tips til, hvordan du kan ruste dit barn til skolens krav. 

Læs videre

Børn med dårlig arbejdshukommelse – sådan hjælper du!

Arbejdshukommelsen er grundlæggende for læring i alle skolens fag

Hvad er arbejdshukommelse?

Arbejdshukommelse er normalt det de fleste kender som korttidshukommelsen. Det er her alle de informationer, billeder og lyde vi oplever lige nu, bliver lagret inden de med tiden forvinder eller bliver gemt i langtidshukommelsen. Arbejdshukommelsen bruger vi, som navnet siger, når vi arbejder, arbejder med informationer.

Læs videre

Skal din teenager til 9.klasses eksamen?

En forældreguide til eksamenslæsning

En del af 9.klasses eksamen er uden hjælpemidler, det vil sige at man ikke må have andet end skrive redskaber med. Der er både en dansk del og en matematik del som er sådan. Dansk delen er diktat og en læseprøve og matematikdelen hedder færdighedsregning. De to prøver tester elevernes paratviden eller grundviden kan man sige. Opgaverne er ikke lige så svære som den del af eksamen, hvor computer noter, formelsamlinger og så videre må medbringes, men alligevel er den udfordrende for de fleste elever, netop fordi den er helt uden hjælpe midler og uden mulighed for at spørge om hjælp, hvis der skulle opstå problemer.

Tal med din teenager om eksamen god tid før den sker

Det er ved at være tid til de skrigtlige prøver, de ligger altid lige efter 1. maj. Når en elev skal til eksamen er det en rigtig god ide at tale grundigt om hjemme, hvad det betyder at gå til eksamen. Det kan også være en god ide at dele dine forventninger til resultatet og måske endda hjælpe din teenager sætte et mål.

Det er desværre min erfaring fra min egen undervisning af netop 9. klasses elever, at der hersker en form for ligegyldig stemning, når det gælder eksamen. Det skyldes nok, at man som 9. klasseselev allerede har søgt ind på den ungdomsuddannelse, man ønsker. Teenagerne kan derfor godt komme til at synes at eksamen er lige meget og at karakteren da er ligegyldig. Og det er den altså ikke, det er derfor det er en god ide at tale om eksamen inden eksamen. Her kommer nogle tip til, hvad i kan tale om:

   • Gør det klart, at du forventer din teenager skal klare sig godt, selvfølgelig i forhold til hans eller hendes niveau.
   • Tal om at eksamen fortsætter hele livet. Der er mange gange man skal præstere noget, i gymnasiet, på universitet, sportsklubber, jobsamtaler og senere arbejde. 9. klasses eksamen er en fantastisk mulighed for at øve sig i at gå til eksamen.
   • Gør det klart, at du forventer der skal læses til eksamen, hver dag fra nu af. Jeg kommer længere nede med tips til hvordan.
   • Hjælp din teenager sætte et mål. Det kan være et bestemt gennemsnit som mål, eller nogle bestemte karakterer i bestemte fag eller noget tredje. Det kan være en god ide at give en belønning når målet er nået. Det er nemlig altid motiverende at have noget at arbejde henimod.

Har du brug for hjælp til at sætte mål for din teenager, og vil du gerne have en lærers syn på sagen? Så kan jeg hjælpe dig – kontakt mig på maria@godiskolen.dk eller via min brevkasse her

Læg en eksamenslæsningsplan – og hold den

Eksamenslæsning falder desværre hvert år sammen med forsommeren og det gør det ekstra svært at blive siddende med næsen i skolebøgerne, derfor har din teenager særligt brug for dig. Du skal sammen med din teenager lægge en plan for eksamenslæsningen og hjælpe ham eller hende holde den. Sådan lægger du en eksamenslæsningsplan.

    • Brug minimum 60 minutter dagligt på eksamenslæsning fra nu af. Afsæt et tidspunkt, hvor din teenager kan læse til eksamen. Det skal aller helst være samme tidspunkt hver dag, det giver rutine og rutiner er gode når nye vaner skal ind i hverdagen. Jeg har oplevet at en time enten før eller efter aftensmaden er et godt tidspunkt.
    • Læs gerne op på to fag af gangen, det vil sige når nu de skriftlige eksamener nærmer sig, er det en god ide at bruge 30 min på dansk og 30 min på matematik.
    • Fokuser kun på det eller de fag, som er de næste i rækken.
    • Tal med din teenager om, hvilke emner der kræver mest øvelse.
    • Hjæp din teenager overholde de 60 minutters læsning dagligt, han eller hun har brug for din hjælp til at holde sig fokuseret og motiveret.

Skal jeg hjælpe dig lave en plan for din teenagers eksamenslæsning? Kontakt mig på maria@godiskolen.dk og hør nærmere.

Gode steder at finde træningsopgaver også online

Når der skal læses til eksamen, er man nødt til at lave nogle opgaver. For det er jo netop opgaver man skal til eksamen i, særligt når vi taler om skriftlig dansk og matematik. En rigtig god måde at forberede sig på, er ved at lave gamle eksamenssæt. Få eventuelt din teenager til at spørge læreren om gamle stileoplæg, problemregninger eller færdighedsregninger. Men der er også gode steder at finde opgaver online. De fleste danske skoleelever har adgang til disse via. deres uni-login, men hvis ikke kan i måske få lov at få en gratis prøveperiode.

     • Matematikfessor her ligger matematikopgaver, i alle emner og til alle klassetrin. En god måde at læse op er ved at klikke på træning og testdigselv. Så vælger du 9. klasse og så kommer alle de emner frem, som man skal kunne i 9.klasse.
     • Clioonline ( her kan man få en gratis prøveperiode). Her kan man arbejde med dansk grammatik.
     • Læs en tekster sammen. Læseprøven i dansk, handler om at kunne skimme tekster, og stadig få en forståelse for, hvad den handler om. Læs selv en artikel grundigt, det er lige meget hvilken. Bed din teenager om at læse samme artikel og stil så spørgsmål til teksten.

Hvis du har spørgsmål, er nysgerrig på hvordan God i Skolen måske kan hjælpe dig og din teenager, kan du læse mere her, og se hvad God i Skolen tilbyder her.

Jeg vil gerne hjælpe dig, lægge en plan for din teenagers eksamenslæsning, samt tage en snak med ham eller hende om, hvad hans eller hendes mål med eksamen er. For mere information send mig en mail på maria@godiskolen.dk

Maria Baldus

God i Skolen

 

 

Stress i skolen, her er hvad du kan gøre

Når børn i skolealderen har stress lander opgaven hos de danske lærere, men er det der, den hører hjemme?

Chefpsykolog hos psykiatrifonden fortæller i en artikel på tv2.dk om stressede skolebørn. Hun fortæller, at det stigende pres fra hverdagen i skolen er med til at gøre børnene stressede, gøre at de mistrives. Det er især skolereformens lange dage, de nationale test og inklusionen som stresser. Forslaget er at trivsel skal integreres lige som idræt.

Læs videre

Mine 5 trin til skolesucces

Alle børn kan blive Gode i Skolen

Jeg tror på at ALLE børn kan blive glade for skolen og kan blive fantastiske skolebørn. De fem trin du skal til at læse, er nogle af mine bedste råd, nogle jeg har oplevet både som lærer og forælder, styrker børn som skolebørn. Rådene handler i høj grad om dig og din indstilling. Det er min grundtanke, at netop din indstilling er vigtigst for præcis DIT barn.

 

1. Accepter, du ikke kan lave om på skolen, lærerene eller undervisningen.

Dit barns lærer og klasse er hans eller hendes hverdag, en hverdag som er sådan som lærerene og skolen gør den. Det kan du ikke om på, og det kan være rigtig svært at acceptere, men det er en gave for dig selv og dit barn, når du gør det. Det betyder ikke at du skal blive ligeglad, tværtimod, det betyder at du skal elske alt det gode læreren gør og så støtte op, der hvor dit barn trænger til det.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan du kan støtte dit barn til mere skolesucces, så er jeg klar til at hjælpe, send mig en besked på maria@godiskolen.dk eller læs mere om, hvordan jeg hjælper her.

2. Accepter, at det i bund og grund er dit ansvar, at dit barn får noget ud af skolen.

Dette punkt er ofte svært for de fleste forældre, har jeg erfaret. Men det er virkelig vigtigt, at du anerkender, at skolen gør sit bedste. Hvis dit barn ikke får det ud af skolen, som du ønsker eller synes er nødvendigt så må DU gøre noget. Det er rigtig svært, når man som forælder står i den situation, for ofte er det svært at finde ud af hvad man skal gøre, hvordan man skal tage ansvar. Hvis du står i den udfordring kan jeg hjælpe, skriv gerne en besked til maria@godiskolen.dk.

Hvis dit barn ikke lærer det, som han eller hun burde, og du ikke er tilfreds med skolen, skal du selvfølgelig starte med at gå i dialog med skolen, og ofte løser det problemet. Men hvis du bliver ved med at være utilfreds med skolen over måske endda flere år, er det på tide at tage ansvar selv, for alternativet er jo, at dit barn bliver ved med ikke at lære nok.

Læs videre

Undervisningseffekt 2017/2018

Vil du vide, hvilken undervisningseffekt, der er på dit barn skole?

Landets skoler bliver hvert år rangeret efter undervisningseffekt. Det er tænketanken Cepos, som udgiver den, og lige nu er listen fra sidsteskoleår 2017/18 klar. Du kan se den her.

Hvad betyder undervisningseffekt?

Undervisningseffekten er angivet som et tal, det er et tal, som siger noget om, hvor god en skole er til at løfte eleverne fagligt. Cepos forklarer tallet sådan, “Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.”

Man kan altså sige, at undervisningseffekten handler om, hvor gode skolerne er til at leve op til det man forventer af dem, altså at løfte eleverne fagligt. I undersøgelsen er der taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund. Det vil sige, man ser på, hvad man regner med, at en skoles elevgruppe kan præstere, hvad man kan forvente af dem baseret på deres baggrund. Skolerne er altså ikke kun rangeret efter de bedste gennemsnit for årgangene, men ud fra hvor godt en elevgruppe lever op til det, man kan forvente af dem.

Når du ser på listen så læg mærke til…

Når man ser på listen er det vigtigt at huske på, at den klassen ens eget barn går i sagtens kan være fantastisk og have dygtige lærere, selvom skolen måske ikke klarer sig så godt samlet set.

Noget andet, der kan være interessant at se på, når man kigger listen igennem er at ligge mærke til forskellen fra i år til sidste år. Forskellen fortæller noget om den udvikling skolen har været igennem det sidste år.

Bekymrer du dig om skolen?

Vil du tale med en professionel om dit barns udfordringer i skolen? Læs hvordan jeg hjælper her, eller send mig en mail så ringer jeg dig op!

Bekymrer du dig om skolen? Bekymrer du dig om, om dit barn lærer nok, bliver dygtig nok? At blive god i skolen hænger ikke  sammen med, hvor dit barn skole ligger på Cepos’ liste. Men hvis din mavefornemmelse siger dig, at der er noget galt, så er det vigtigt at handle på det. Børn går i skole i mange år, og det er altså vigtigt, at de får så meget som muligt læring ud af al den tid, de bruger på at gå i skole.

God i Skolen har udviklet et Lektiekursus, som viser dig, hvordan du giver dit barn gode arbejdsvaner omkrig lektier og skolearbejde. Arbejdsvaner som gør, at opgaveløsning bliver en succes.

Køb kurset her eller læs mere om kurset her

Jeg har skabt God i Skolen for at hjælpe forældre forstå, hvordan de bedst ruster og støtter deres børn i at gå i skole. Hvis du har brug for at tale med en lærer, er du velkommen til at skrive til mig på mariagodiskolen.dk eller ringe på 50871603.

Maria Baldus

God i Skolen

Læs om første gang jeg mødte en rigtig dygtig elev

Har du et barn, som keder sig i skolen?

Idag skal det igen handle om en dygtig elev. Det er den slags elev, som er så dygtig, at han eller hun måske keder sig i skolen. Det skrev jeg mere om her, hvor jeg også indrømmede, hvad jeg plejede at sætte mine dygtige elever til, når de var færdige.

Læs videre

Robuste børn hjemme er robuste børn i skolen.

Kan dit barn løse en opgave?

Robuste børn hjemme er robuste børn i skolen. Men hvad er robuste børn?

Per Schultz Jørgensen skriver i bogen “Robuste Børn”, at alle både børn og voksne trives bedre med den styrke der kommer fra robusthed. Robusthed for ham er at man kan løse nogle udfordringer i sit liv. Tro på at man har det der kræves for at klare forskellige typer af opgaver.

Læs videre